Velkommen

NB!

Denne side er ikke længere aktuel for medlemmer af Odins Odense. Selvom den indeholder en mængde relevante data, er den ikke opdateret med nyeste informationer. Der henvises i stedet til www.jernalderlandsbyen.dk/da/for-medlemmer , hvortil der kan rekvireres loginnavn og password fra: medlem@odinsodense.dk .


Velkommen til Odins Odenses medlemsside!

Denne side er specielt rettet mod Odins Odense’s medlemmer.  Her bør du kunne finde alle oplysninger, der har betydning for dit medlemskab. For informationer om selve landsbyen og dens aktiviteter henvises til hoved-siden:  www.odinsodense.dk .

Men her kan du læse om tankerne bag foreningen, om dens formål og vedtægter, om dens ledelse og bestyrelse, referater fra generalforsamlinger mv.  Enkelte sider har du kun adgang til efter login, mens andre er åbne for alle.

Endvidere kan du læse om frivillig-grupperne og deres aktiviteter, og måske finde en gruppe, du kunne tænke dig at deltage i.

Endelig vil medlemssiden løbende bringe oversigt over kommende begivenheder (kalender). Og den vil bringe nyheder, der jævnligt vil blive suppleret med Nyhedsbreve (emails) til alle medlemmer. Og i forum-afsnitet, kan  medlemmerne udveksle  spørgsmål/svar, forslag, efterlysninger, og diverse kommentarer.

 

Du kan læse Privatlivspolitikken for foreningen Odins Odense her