Draupner

“Draupner” er den frivillig-gruppe, der konstant er på sponsorjagt ved fonde, firmaer mv., der ønsker at støtte initiativet med Odins Odense og dermed bidrage til muliggørelse af hele projektet.

“Draupner” var navnet på Odins prægtige guldring, fra hvilken der hver 9. nat dryppede otte nye og lige så prægtige guldringe.

Gruppen har haft lidt vanskeligt ved at komme i gang – og få medlemmer, der har talent og lyst til at henvende sig til de mange fonde og firmaer, der egentlig står i kø for at  komme til at støtte idealistiske og udviklende formål, men en lille kerne på 3 medlemmer er nu i gang med at rette henvendelser og skrive ansøgninger.  Og de de første ansøgninger har allerede givet fint resultat…..

Men gruppen vil gerne have 2-3 medlemmer mere – specielt folk der har mod på at ringe til fonde og firmaer og forklare om Odins Odense og høre om formålet ligger indenfor deres målgruppe for støtte. Selve udfærdigelsen af ansøgning mv. har  gruppen helt styr på. Gruppen tovholder hører særdeles gerne fra medlemmer, der vil gøre  en indsats på dette vigtige område.

Draupner har ikke fast mødestruktur, men holder jævnlige møder ad hoc, for at hygge lidt – når nogen har nye emner at berette om – og diskutere.

         Tovholder:  Kirsten Gullmaj Nielsen,  tel. 41 28 15 10                                                              e-mail: gullmajs@gmail.com

Gå til intern side, klik:  Draupner Internt