Kvaser

”Kvaser” er den gruppe, af frivillige, der sørger for at landsbyen er befolket med aktive ”jernalderfolk”. Gruppen tager sig også af rundvisninger.

Kvaser var resultatet af en fredsslutning mellem de to gudeslægter; aserne og vanerne. De besegler freden ved at alle spytter i et kar. Ud af karet kommer Kvaser, som et vidnesbyrd om freden. Han er så vis, at ingen kan spørge ham om noget han ikke kan svare på.

Kvaser ender med at blive dræbt, men så galt går det ikke hos os. Vi nøjes med at udveksle historisk viden.

Vi sørger for at der altid sidder nogle personer, i jernalderdragter, med en eller anden aktivitet. En syer, en anden snitter skeer og en tredje laver buer med pile, osv. Vi vil gerne have flere spændende aktiviteter.

Hvis vi skønner at vi kan passe ild, tænder vi op i en eller flere af husenes ildsteder.

Er der rundvisninger klarer vi også det. Vi går en tur rundt til alle husene og fortæller de historier, der knytter sig til husene og lidt generelt jernalder-historie.

Jo flere der kan bidrage med et håndværk eller en aktivitet, jo mere levende bliver landsbyen og historieformidlingen.

Vi giver også vejledning og hjælp til de gæster, der har en aktivitetskurv med fra butikken.

Kunne du tænke dig at deltage i Kvaser?  Kontakt Tovholder:

 Gå til intern side, klik:  KVASER INTERNT