Rigs folk

Erfarne jernalderfamilier, der bebor vores landsby i weekender i løbet af året, måske en-to weekender pr. familie om året.

                           Tovholder Anne Sofie Hedengran Vedel:  28 51 95 57