Organisation

Det kulturhistoriske formidlingscenter Odins Odense – tidligere Jernalderlandsbyen – drives af en forening af samme navn. Driften af  Odins Odense er i væsentlig grad baseret på frivillighed.

Som daglig ledelse er foreløbigt ansat én person (fuldtidsansat).

Foreningen ledes i øvrigt af en bestyrelse på 7 medlemmer (Bestyrelse).

Til foreningen er endvidere knyttet et Advicery Board som et rådgivende organ for foreningens ledelse og bestyrelse.