TIRSDAGSHOLDET

Et hold af folk, der har mulighed for at komme i dagtimerne, dvs. hver tirsdag fra kl. 9.00 til ca. 14.30.  Tirsdagsholdet er ikke “inkarnerede jernalderfolk” der som sådan deltager i landsbyens aktiviteter, men mennesker, der gerne vil gøre en indsats for vedligeholdelse af landsbyen. Det er praktisk arbejde i et team med godt sammenhold mange hyggelige stunder….

Typiske opgaver er:  Opbygning og vedligeholdelse af huse, hegn, osv., sanering af pladser, klipning af buske og træer, samt forberedelse til diverse events i landsbyen.

Tovholdere: