Frejs Folk

De tager sig af markstykket, haver og pilefelt. Holder marken så elever, kan prøve at dyrke jorden med ard, hakker m.m. De passer, høster og fletter kurve af pilen og dyrker oldtidens planter i små haver.                          

Frejs Folk i Landsbyen er pt. 9 medlemmer,  hvoraf 2 er uddannede gartnere. Man mødes ca. hver 14’ende dag, datoer aftales ad hoc, hvor man går i gang med det praktiske arbejde. Tovholderen eller et  andet medlem medbringer lidt brød og ost til fremme den hyggelige stemning. Ingen særlige forudsætninger er krævet, ligesom redskaber og værktøj findes i landsbyen. Gruppen efterlyser én eller to yderligere personer med lidt mekaniker-erfaring til at stå for servicering af landsbyens 2 plæneklippere. Interesserede kan henvende sig til tovholderen. Indbyrdes kommunikerer gruppen med SMS’er og e-mails.

Foreløbigt har gruppen fået ryddet grundigt op i brombærkrat mv. og slået græs i hele området. Man har planer om at indrette markarealer med gamle kornsorter og urtehaver med kål og andre afgrøder fra jernalderens tid.

Tovholder:       Niels Pedersen 61 55 20 82,                                    e-mail: nielspedersen49@gmail.com